Infrastrukturen

På vegne av styret ønske dere et riktig godt nytt år. Håper at dere har hatt en fredfull jul og nyttårs helg. Vill samtidig ønske nye hytteeire velkommen til våres hyttefelt. På Baskomti er det 65 hytteeire.
Nå er hyttesesongen snart i gang igjen. Håper vi får mange solrike og gode dager der i år også. I fjor var deilige bade temperaturer, og mye aktivitet på stranden. Fikk veldig mange positive tilbake meldinger at det hadde blitt triveligere med de nye bryggene.

Tilbakeblikk for 2006.
Dugnads ånden var bra, men dessverre ble vi ikke ferdig med oppsatte planer. Veien ble gruset, men dette rant bort igjen på grunn av nedbør. Stranden ble raket, og all avfall ble kjørt bort av våres grunneiere.
Trappene ble ikke gjort noe med, da tiden som var satt av til dugnad ble oppbrukt. Dette har første prioritet i år, da jeg har fått tilbake meldinger om at den nederste delen fra Hvildenvei og ned til strand er vondt for de eldre å ta seg frem. Vi fikk de gamle materialene fra brygge anlegget, disse er tiltenkt å bruke på trappene til stranden.
For øvrig fikk vi bryggene på plass og dette tror vi er en positiv innvirkning for området.
På høstparten begynte vi å planlegge veien fra hovedvei og inn til brattbakke. Målet må jo være å få denne asfaltert etter hvert. To i styre hadde møte med grunneierne om hjelp til graving, men det ble ikke lett. De var negative til å grave, og ville helst ikke ha noe med veien å gjøre.
Har de et ansvar? Ble også fortalt at halvparten av veien ligger på Jensen madrasser sin eiendom. Dette blir disponert av Jensen Eiendom. Sendte en mail til disse og spurte om vi kunne ta innersvingen i Kjellåsveien til gjesteparkering. Der er det veldig bløtt på grunn av overvann fra Jensen madrasser og tilsig fra Brattbakken. Dette ble blank avist, da disse så etter alternativ parkering på området sitt. Så der står den saken, forslaget er at vi gruser den i mai igjen. Og tar saken opp på årsmøtet.
Etter årsmøtet i fjor pratet jeg med de som har kjøpt Birkebeiner hytta, skjønte etter samtalen at han hadde greie på data. I den forbindelse spurte jeg om det var vanskelig og dyrt å få en egen hjemmeside. Ikke var det vanskelig, ikke dyrt heller. Helgen etter at vi hadde snakket hadde Baskomti hytteeierforening egen hjemmeside, den er;
https://baskomti.net
Der ligger den klar, bare til å brukes. Tanken vår i styret er at informasjon blir lagt dit, dugnader, styremøter og annen informasjon. Det er selvfølgelig ikke alle som har data disse vil få fortsatt post hjem.
Til de av dere som ikke har sendt mail adressen til oss ennå, send den til:
ameltoft@online.no
Ved bruk av mail som postgang sparer vi portoutgifter. Og det er dere som hytteeire som kan bidra med å få en fin og en bra informasjons kanal gjennom hele året.

Planer for 2007
Det blir tre styremøter i tillegg til årsmøtet. Det første er 12. mai, så hvis det er noe dere medlemmene vill vi skal ta opp må dere melde dette til styret. Også forslag til dugnader.
I pinse helgen lørdag 26.mai skal vi ha årsmøtet, dette ble vedtatt på årsmøtet i fjor. Fordi at en del er opptatt i sankthanshelg. Årsmøtet blir på Berger idrettshus, hvis det er ledig. Egen innkalling kommer.
Dugnads helg er ikke fastsatt, men eget oppslag vill komme på tavle og våres hjemmeside. Men fokus område er: grusing av vei, trapper Hvildenvei – Strand og raking av strand.
Filosofien våres at nå tar vi trappene ordentlig, og blir ferdig med de noen år frem i tid. Så for vi bestemme etter hvert hva vi gjør med veien.

Vil helt til slutt takke for en hyggelig og innholdsrik sesong, og håper at neste blir like fin både når det gjelder vær, og tone

Vennlig hilsen
Formann i Baskomti Hytteierforening
Frank Flåm
Tlf: 63983101/ 94279468
frank.flaam@c2i.net

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *