Bryggeanlegg

Havnereglement for Baskomtibryggen DA
Gjelder fra 12.7.2006

1. Bryggen vil legges ut 1.5 og tas opp 1.9 hvert år og kan benyttes av leietagerne i denne perioden
2. Båten må være forsvarlig fortøyd, det skal benyttes strekkavlastende fortøyning.
3. Båteier er ansvarlig for skader båten, dens fortøyning og mannskap måtte påføre anlegget.
4. Båteier plikter å medvirke til å holde god orden i havnen, derunder ikke:
a. Drive båtpuss slik at dette generer de øvrige brukere av havnen.
b. Tilgrise bryggen eller havneområdet med søppel, oljesøl og fiskeavfall.
c. Lagre utstyr etc. på bryggen.
5. Vinteropplag av båter må avtales med grunneier.
6. Båter som ligger i havnen skal være normalt sjødyktige.
7. Båteier plikter å ha oppsyn med båten.
8. Stuping fra bryggene forbudt. Bading på eget ansvar.
9. Gjesteplasser er forbeholdt gjester til anleggets leietakere.
Fortøyning maks 1 natt.
10. Ved endring i havnereglementet vil leietakerne bli varslet.

Vær oppmerksom på utlagte bøyer, de markerer moringer!

Flo og fjære – tidevannstabellen

1 svar til Bryggeanlegg

  1. David Dawson sier:

    Bryggen vanligvis tas opp 2.helgen i september.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.