Styret

Et nytt styre ble valgt på årsmøte 2017.

Runar Pedersen              leder     932 00 888                           runar.pedersen@ltp-klinikken.no

Jarle Gustavsen                               976 69 634                           jarle.gustavsen@ebnett.no

Erik Sletten                                        916 56 361                          erik.sletten@getmail.no

Martin Risberg                                 415 09 420                           marri@online.no

Ståle Hellum                                     982 27 343                           staale.hellum@ebnett.no

Vannkomitéen (gammelt anlegg) er avviklet, erstattet av driftsselskap Baskomti Vann og Avløp SA.

Valgkomité: (kommer)