Historie

Baskomti hytteeierforening ble startet i 1971. Navnet kommer fra et lite småbruk som ligger helt nede på stranden. Hytteområdet ligger på Kjelleråsen i Svelvik kommune, ved inn-seilingen til Drammensfjorden med utsikt over til Hurumlandet. Herfra ser vi rett over til Holmsbu med sitt yrende liv om sommeren. Baskomti hytteforening har i dag 65 hytteeiere som alle har bygslet tomter.

Foreningen ble etablert p̴ grunn av tilkobling til offentlig vannett, etter et krav fra Svelvik Kommune. Den gang var det noen ildsjeler som gikk i bresjen for ̴ f̴ dette til. Og alt vann skulle legges frem til hyttevegg Рsom det faktisk er den dag i dag.

På vårt årsmøte i 2005 stemte medlemmene for at Baskomti hytteeierforening skulle melde seg inn i NHF. De mente at alle kunne få bistand til problemer som kunne oppstå i fremtiden, blant annet ved kjøp av festetomt hvis det skulle bli aktuelt etc. Som det fremkommer på NHFs nettside så er det mange ting vi håper vi kan få hjelp til!

Saker som styret har engasjert seg i hittil er dugnader som vi mener er påkrevet. Da det er stor høydeforskjell fra hytter til sjø har vi bygget trapper, holdt stier rene for gress og kvist og gruset småveier. Vannledningene trenger vedlikehold, såsom bytting av kraner, tømming av vannledning om høsten og påsetting av vann om våren.

For tiden er det et nytt bryggeanlegg som opptar vår tid mest. Grunneierne har laget et bryggeanlegg ved fjorden, hvor man kan kjøpe seg en båtplass. I tidligere år har noen ildsjeler sørget for at nåværende bryggeanlegg, som er selvkonstruert, blir satt ut om våren og tatt inn om høsten. Ellers ønsker vi at dugnadsånden vil fortsette videre slik at vi kan ha et pent og funksjonelt område.

Vi håper at Norges Hytteforbund holder seg oppdatert på lover og regler, slik at hytteeiere kan henvende seg til deres organisasjon for å få hjelp. Ifølge NHFs nettside at dette noe dere er flinke til! I tillegg til distribusjon av medlemsbladet bør dette også ligge tilgjengelig på nettet slik at man selv kan laste det ned.

Forsett med testene som dere har, kom gjerne med en teknisk ”Gjør det selv” side om hvordan man støper en grunnmur, murer peis etc.

Vennlig hilsen
Frank Flåm
Formann i Baskomti hytteeierforening.

Fra lokalt aviser:
Bilkassen som ble ferieparadis
Nye brygger på Krok

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *