Fortøyningstips

 

Slik fortøyer du med Y-bommer (til flytebrygge)

Småbåtsfortøyning

Småbåtsfortøyning. Kilde: Son Havn

1. Båten skal fortøyes med stramme tau (strekkavlaster i hvile) slik at baugen ligger ca 40 cm fra bryggen og skrogsidene ca 20 cm fra bommen. På urolige steder anbefales 25 cm.
2. Det skal benyttes luftfylte fendere tilpasset båtens størrelse og vekt. Bompolstring er ikke fendring da det ikke demper støt i bryggekonstruksjonen. Dersom bompolstring påsettes skal det kun benyttes plastsrips. Bompolstring og øvrig fortøyningsutstyr skal fjernes innen sesongslutt.
3. Rett båtplassmål er båtens største bredde + bommens bredde + ca 50 cm til fendring og slingring. Båtlengden kan være inntil 1/3 lengre enn bommen, så fremt det ikke er strengere restriksjoner for plass/brygge pga manøvrerbarhet.
4. På utsatte steder og ved fare for uvær anbefales i tillegg springfortøyning (tau fra midtre kryssholt til bryggen). Evt. fra bakre kryssholt til brygge. Dette hindrer båten i å ”jage” frem og tilbake.

Fortøy alltid for storm

Kunsten er å fortøye slik at båten blir liggende, nær sagt uansett vær, uten at man hele tiden må slakke og stramme fortøyningene i takt med tidevannet. Samtidig bør det gjøres på en enkel og effektiv måte.
Når båten ligger til kai, er det vanlig å bruke følgende fortøyninger:
1. Baugtrosse (satt med tau med god lengde fra baugen til puller eller lignende på land)
2. Aktertrosse (satt med tau med god lengde fra akterenden til puller eller lignende på land)
3. Spring forut (satt med tau med god lengde fra en puller som ideelt sett er ca en tredjedels båtlengde aktenfor baugen til en puller eller lignende på land)
4. Spring akter (satt med tau med god lengde fra en puller på låringen til en puller eller lignende på land)
5. Eventuelt kan springene gjøres fast i en midtmontert puller ombord og strekkes forover og akterover og gjøres fast i to pullere eller lignende på land.
6. Brest (eventuelt) (satt med et kort tau fra baug og låring til puller eller lignende på land).

Hvorfor og hvordan fortøye

springUansett om båten er stor eller liten (med unntak av joller og småbåter), bør man som et minimum fortøye med spring forut, baugtrosse og aktertrosse. Har du en relativt stor båt og skal fortøye langsetter en brygge, er det fornuftig først å få i land et spring som du, når det er gjort fast i brygga og ombord, kan kjøre i mens du setter baug- og aktertrosse. Det er viktig at fortøyningene har god lengde og at vinkelen mellom fortøyning og kai ikke er for bratt. Desto brattere vinkelen er når du har strammet opp tauet, jo kortere og mindre fleksibel er fortøyningen. Resultatet av liten visning kan være at båten blir hengende i fortøyningene når tidevannet faller. Med godt dimensjonerte og riktig satte fortøyninger, det vil si spring med god visning for og akter som hindrer båten i å jage i lengderetningen, samt aktertrosse og baugtrosse, vil man i områder med moderate tidevannsforskjeller kunne forlate båten trygt.
Om man fortøyer til en flytebrygge har man naturlig nok ikke denne bekymringen. Her kan det pÃ¥ den annen side være en belastning for brygge og moringer om man velger Ã¥ “gÃ¥ i springet” nÃ¥r man fortøyer eller skal legge fra.
Brest er ikke like vanlig brukt på mindre båter, men kan være nyttig når det er nødvendig å ligge mest mulig stabilt tett inntil kaien. Brestet gjøres fast ombord og på brygga slik at det danner en 90 graders vinkel.
Antallet fortøyninger bestemmes av vær og vindforhold, strøm og øvrig båttrafikk på stedet, men også av båtens størrelse og hvor lenge du skal ligge til kai. Det er viktig at samtlige fortøyninger er strammet likt slik at belastningen blir jevnt fordelt. Om en fortøyning er slakk og en annen er stram, er faren større for at de brister.

Og har du glemt skikkelig knuter til fortøyning? Ikke gÃ¥ forbi www.animatedknots.com og du ogsÃ¥ kan være matros pÃ¥ bryggen 😉

Håper alle har en trivelig båtsesong!

Dave

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.