Årsmøtereferat 2007

REFERAT FRA ÅRSMØTET
Lørdag 26. mai 2007

1. Konstituering
Formann Frank Flåm åpnet møtet kl 1200 ved å ønske velkommen til alle deltakerne. Følgende hytteeiere møtte frem: 4 –15 – 17 – 18 – 22 – 24 – 25 – 27 – 31 – 35 – 44 – 45 – 46 – 47 – 50 – 51 – 52 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60, totalt 23 familier.

2. Årsberetning
Formannen skriver en midlertidig årsberetning. Fullverdig årsberetning kommer ved årets slutt. Ingen bemerkninger til dette.

3. Regnskap i revidert stand
Nestformann Roger Meltoft gjennomgikk postene. Det var ingen spørsmål, og regnskapet ble godkjent.Regnskap 2006-07

4. Vannkomitéen ved Knut Lehn ga en foreløpig muntlig oppsummering. Han nevnte bl.a. at det må foretas nye vareinnkjøp til en kostnad rundt kr. 8.000-10.000. Vannanlegget er 33 år gammelt og trenger oppgradering.

5. Utbedringer
Også i år er det nødvendig med nye utbedringer av Kjelleråsveien. Forslag om drensrør er nevnt. Styret har kontaktet kommunen, som har ansvaret for drenskummen ved Jensen Fabrikker. Vi vurderer å få en ny kum ved siden av eksisterende og koble til drenering som ligger der. Kjetil Lersbryggen sa seg villig til å skrape veien 2 ganger i året, og kan dra ut grus som styret kjøper inn. Videre undersøkes pris på asfaltering. Dugnaden foreslås for fremtiden til annen helg i mai. Årets dugnad ble holdt 16. /17. juni.

6. Kontingent
Det var innkommet 2 forslag: a) reduksjon til kr. 350,- pr år – og b) uforandret kontingent for å sikre til vedlikeholdsfond. Det var ensstemmig oppslutning om forslag b), og kontingenten på kr. 500,- opprettholdes.

7. Innkomne forslag
• Regnskapsåret settes fra 1/1 … til 31/12: Forslaget ble vedtatt.
• Dugnadsgebyrer: Funnet unødvendig.
• Leie inn profesjonell snekker til trappebygging: Beslutning om at slikt arbeid tas på fellesdugnad.
• Grusing av Kjelleråsveien mot Snippen: Se pkt 5.
• Vanningsregler: Forslaget er fornuftig. Oddetall hytter vanner på oddetall dager, partall hytter vanner på partall dager. Godtatt.
• Kontingent: Se pkt. 6
• Hjemmesiden på internett (www.baskomti.net) har fått ny layout og er blitt lettere å betjene. Ansvarlige er David Dawson/Karin Hansen, som oppfordrer alle til å komme med innlegg i form av historikk og bilder.
• Egen postkasse for styret: Kjøpes inn og settes opp ved tavla.

8. Valg
Formann Frank Flåm, styremedlem Jarle Gustavsen, varamedlem Harald Eriksen og representant for vannkomitéen Knut Lehn ble ensstemmig gjenvalgt for en ny 2-årsperiode.
Kontakt styret her.

Årsmøtet ble avsluttet ca. 1330. Kjetil Lersbryggen anmodet spesielt om at alle båter på land ble sjøsatt før 15. juni.

Styret ønsker alle hytteeiere en alle tiders sommer og takker familien Thoen for deres bidrag til årsmøtet i form av en kjempegod kransekake!!

Hilsen
Ann B. Meltoft (sekr/kasserer)
Mobil 454 02 987 / tlf 22431899
e-post: ameltoft@online.no

(addressliste legges ikke til av sikkerhetsgrunner.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *