Informasjon fra VA-gruppa – April 2014

Informasjon fra VA-gruppa

Her kommer en oppdatert informasjon om utviklingen knyttet til planlagt VA-anlegg.

Avtaler med medlemmer
Det foreligger er nå 56 signerte kontrakter som vi vil hensynta i anbudspapirene som snart sendes entreprenører. Ønsker flere å bli med før prosjektet starter må signert kontrakt umiddelbart sendes inn til Runar Pedersen. I den grad det kommer nye medlemmer etter at anbudspapirene er sendt ut vises til info om høyere priser for disse.

Avtaler med grunneierne
Avtalen er ferdigforhandlet og underskrevet av Svein Kjetil Lersbryggen og Christian Bøhmer og vi venter på underskrift fra Marianne RW Amundsen.

Registrering av Baskomti Utvikling VA
Ferdig registrert i Brønnøysund med org.nummer 912 721 574

Forsikringer av anlegget
Behov samt kostnader på dette jobbes det med.

Økonomi
Bankkonto er opprettet og innbetalte midler relatert til prosjektet vil overføres fra hytteforeningens konto til Baskomti Utvikling VA.

Betalingsplan
Kontraktsmalen som skal benyttes (NS8406) legger til grunn at 15% av kontraktssummen skal gis som bankgaranti overfor entreprenør.

Medlemmene bes forberede seg på en første innbetaling av kr 75 000,- til prosjektet i løpet av juni 2014.

Anleggsbidrag og tilknytningsavgift
Dette jobbes det videre med – og det avholdes eventuelt møte med Svelvik Kommune.

Tilbudsgrunnlag
Møter avholdt løpende med Asplan Viak – og prosessen med å utarbeide tilbudsgrunnlag begynner å bli ferdig. Man håper å sende dette ut til utvalgte entreprenører i starten på april. Mye jobb med detaljer i tilbudsgrunnlaget samt detaljert info om matrikkeldata pr hytta som er med i prosjektet.

Befaringer
Når tilbudsgrunnlagene er sendt ut vil det settes opp felles befaringer for entreprenører som skal delta i anbudskonkurransen

Grunnforhold
Asplan Viak trenger støtte fra en geotekniker for å kunne søke kommunen. Geoteknikeren trengs for å ha en ansvarlig person på byggherres side ifm vanskelige grunnforhold.

Fremdrift
Byggestart 1/9-2014. ferdigstillelse 1/5-2015.

Baskomti Utvikling VA

Tveitenveien 26B

3186 Horten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *