Ã…rsberetning 2013

Ã…rsberetning for Baskomti Hytteeierforening 2013

Styret for året 2013 har bestått av:

Styreleder: Frank Flåm
Nestleder: Bjørn Erik Christiansen
Sekretær: Rannheid Skogen
Kasserer: Roger Meltoft
Styremedlem: Jarle Gustavsen
Styremedlem: David Dawson

Vannkomitè: Jan Erik Olsen, Erik Sletten og Arild Jørgensen

Valgkomite: Arne Husum og Gunnstein Moen

Styret har i år hatt tre styremøter i tillegg til styremøte før årsmøte. I forbindelse med styremøtene har det ikke vært behandlet noen saker av alvorlig karakter. VA prosjektet har jobbet mye i år, all honnør til dem. Applaus?

Når det gjelder dugnad har det bare vært rydding av strand og stier etter årsmøte, takk til alle som deltok. Dette gjelder også grunneier Leersbryggen, som stilt med traktor.

Økonomien ser god ut, vi har overskudd på bok. Bakgrunnen til dette er at det ikke har godt ut noen store beløp. Verken til vannledning eller til utbedring av området. Se for øvrig egen regnskapsoversikt, som viser de forskjellige regnskaps poster. Slik det ser ut for året 2014 vil vi få kostnader til utbedring av trapper. Dette er fra toppen til Hvildenvei.

Når det gjelder VA prosjektet er VA gruppa avviklet og Baskomti Utvikling (BU) er etablert som forening. Konto hos DNB er avsluttet og pengene er overført til en konto som Baskomti Utvikling har opprettet. Regnskapet for VA prosjektet er vedlagt som eget regnskap.

Vannkomiteen legger frem egen årsberetning.

Ellers takker styret for året som har vært.

Hilsen styret v/styreleder

Frank Flåm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.