Årsmøtereferat 2014

Referat fra årsmøte 7.juni 2014

Sted: Klubbhuset til berger idrettslag

Saksliste:

 1. KONSTITUERINGFormann Frank Flåm ønsket velkommen til nye og gamle hytteeiere. Inklusive 3 fullmakter var 45 medlemmer representert.
  Det var ingen innvendinger til sakslisten.
 2. AÌŠRSBERETNINGDet var ingen kommentarer til aÌŠrsberetningen for 2013.

  Rapport fra vannkomiteen ble tatt i orientering

 3. REGNSKAP-Roger orienterer om regnskapet og svarte på spørsmål om enkelte poster. Regnskapet er gjennomgått av revisorer uten kommentarer. Regnskapsberetning fra revisorer ble etterlyst.

  Det var ogsaÌŠ informasjon om BUVA sitt regnskap

 4. RAPPORT FRA BASKOMTI UTVIKLING – BU (VA)Runar informerte om status.
  58 har signert kontrakten – mulig at 2 til kommer med.
  Det har tatt 4 aÌŠr aÌŠ faÌŠ en avtale med grunneiere.
  Selskapet – Baskomti Utvikling – BUVA – er etablert og skal fungere mens prosjektet gjennomføres.
  Det har tatt tid aÌŠ faÌŠ inn kontrakter, anbudspapirer, planlegging mm.
  Asplan Viak har vært konsulenter. Det er gjennomført befaringer og området er komplekst å jobbe i.
  8 leverandører/entreprenører har fått papirer på prosjektet. 4 har vært på befaring eller gjort beregninger med tanke på å gi tilbud.
  Tilbudsrunden med frist 21. mai ble utsatt en uke. BUVA har faÌŠtt to tilbud, hvor det ene er uaktuelt.
  Samtale om prosjektet. Det kom mange spørsmål og synspunkter.

  Årsmøtet gav BUVA mandat til å jobbe videre med prosjektet og tilbudet fra en entreprenør. Årsmøtet har en forståelse av at den vedtatte summen på 175 000.- kr er maks grense for hva hytteeier skal betale for fellesanlegget fram til tomtegrense.
  Utgifter fra tomtegrense og inn i hytte + evt pumpe kommer i tillegg.
  BUVA vil gå nøye gjennom alle punkter i tilbudet for å påse at nødvendig arbeid er inkludert og vil forhandle om løsninger til beste for hytteeierne.

  BUVA innkaller, de som har skrevet kontrakt, til generalforsamling hvis:
  (1) Sluttsummen overstiger 175 000.- kr pr hytte for fellesanlegget.
  (2) Hvis forhandlinger med entreprenør ikke fører til et resultat BUVA er fornøyd med.

Den varsla innbetalingen på 75 000.- blir innkrevd etter at det evt er skrevet kontrakt med entreprenør. Vi får beskjed om når og på hvilket konto dette skal betales på.

Frank gav honnør til BUVA for den jobben de har gjort. Applaus. Informasjon om fremdrift mm rettes direkte til BUVA

 1. AKTUELLE SAKERa) DUGNAD 2014

  Plan for dugnad ble presentert: Rake strand, reparere trapp, generell rydding. Vi møtes kl. 14.00 på et av de områdene noe skal gjøres.

  b) Brev fra Hilde Beate Fjellberg i veistyret Snippen Vel ang. vinterbrøyting

 2. KONTINGENTKontingenten på kr. 500,- pr. år holdes uforandret. Økonomien er god i hytteforeningen. Det var ingen motsigelser til forslaget!
 3. VEDTEKSTENDRING – se eget vedleggFrank informerer om forslaget som er knyttet til vannprosjektet. Punkter i vedtektene (§ 1, §2, §3, §5.4) som handler om vann er fjernet.
  Det er også gjort endringer styrets bevilgningsrett §5.4

  Forslaget til reviderte vedtekter ble votert: 44 for og 1 imot. Forslaget et vedtatt og trer i kraft fra dags dato.

  Reviderte vedtekter legges ved inkludert uteglemte oppdateringer fra fjoraÌŠrets vedtekter.

 4. VALGLeder i valgkomiteen, Gunstein Moen presenterte komiteens innstilling:

  Oversikt over hvem som er paÌŠ valg og ikke:

  Styreleder: Frank Flåm – er på valg, ønsker avløsning
  Nestleder: Bjørn Erik Christiansen – er ikke på valg
  Sekretær: Rannheid Skogen – er ikke på valg
  Kasserer: Roger Meltoft – er på valg, stiller ikke til gjenvalg Styremedlem: Jarle Gustavsen – er på valg, stiller ikke til gjenvalg Styremedlem: David Dawson – er på valg, tar gjenvalg

  Valgkomiteen foreslaÌŠr til styret

  Kasserer – Arild Marthinussen
  Styremedlem – Hans Petter Paulsen
  Styremedlem – David Dawson

  Årsmøtet velger de foreslåtte kandidatene ved akklamasjon. 2

Frank referer brevet fra Velet. De ønsker at hytteeierforeningen betaler for vinterbrøyting 1226,50.- kr. Styrets innstilling er: Hytteområdet har sommerhytter med vann, fra 15 april

til 1.nov. Hyttene brukes i sommerhalvåret. Vi opplever ikke at vi har behov for vinterbrøyting og ser ingen grunn til å betale for det.
Årsmøtet hadde ingen kommentarer og er vedtatt.

Frank har vurdert sin rolle i og med at valgkomiteen ikke har funnet en kandidat til styreledervervet. Han åpner opp for å ta et år til, samtidig som han oppfordrer de fremmøte å vurdere å stille til neste år.

Årsmøtet velger Frank som leder ved akklamasjon

Frank benyttet anledningen til aÌŠ takke Roger og Jarle for innsatsen i styret og overrakte en blomster.
Arild Horge fikk ogsaÌŠ blomst et aÌŠr for sent, siden den manglet da han gikk ut av styret i fjor.

Vannkomité:

Jan Erik Olsen, Erik Sletten og Arild Jørgensen

Valgkomite:

Arne Husum og Gunnstein Moen
Alle har sagt ja til gjenvalg og ble valgt inn ved akklamasjon. Det sendes ut vedlegg med informasjon om styrer mm

 1. INNKOMNE FORSLAGIngen innkomne forslag
 2. EVENTUELT

Bjørn Simensen informerte om at det er 40 år til høsten siden Hytteeierforeningen begynte å grave til vann. Vannet ble satt på sommeren året etter.

Styret ønsker alle en god hyttesommer!

Rannheid W. Skogen

Vedlegg:
Kopi av AÌŠrsberetning for 2013
Kopi av 2 regnskap
Kopi av vedtekter med oppdaterte endringer
Oversikt over styremedlemmer og komiteer

Frank FlaÌŠm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *