Infoskriv fra Baskomti Utvikling VA – juli 2014

Status

 • Mottatte tilbud er nøye gått gjennom – og vi har også benyttet ekstern konsulent Asplan Viak for kvalitetssikring.
 • Det er gjennomført 2 forhandlingsmøter med entrepenør.
 • Entrepenør har gjennomført ytterligere en detaljbefaring av området
 • Alle forhold i tilbudet er gjennomgått nøye – alle risikofaktorer, valgte løsninger og leveranser er diskutert, priser er re-vurdert.
 • Løsningsbeskrivelsen for enkelte trasevalg er noe endret, mer fjellboring enn opprinnelig tilbudt. Dette vil gi mindre inngrep i terrenget.
 • Justert tilbud er mottatt av entrepenør den 2/7-2014
 • Tilbudet er innenfor mandat og beløpsgrenser
 • Avtale med entrepenør er signert.
 • Valgt entrepenør: Johnsrud Anleggsdrift AS – Svelvik. (Blant flere referanseprosjekt kan nevnes VA-utbyggingen på Krok).
 • Byggestart av VA-anlegg som planlagt – 1/9-2014. (Vann fra gammel anlegg vil skrus av og P-plasser må fristilles til entrepenør i anleggsperioden).
 • Ferdigstillelse av VA-anlegg som planlagt – 1/5-2015.

Fremdrift

 • Det innkalles herved til Infomøte for medlemmer av Baskomti Utvikling:
  • Sted: Berger Klubbhus
  • Dato: Lørdag 9/8-2014 kl. 10.00 – 12.00
  • Johnsrud Anleggsdrift AS vil presentere seg og vi vil fremvise endelig kart over fellesanlegget.
 • Vedlagt dette infoskriv sendes ut giro/faktura på første delbetaling i prosjektet – kr 75 000,-. Vennligst innbetal innen forfallsdato. Neste innbetaling, estimert til 50 000,- vil måtte kreves inn før jul 2014.

Med vennlig hilsen

Baskomti Utvikling VA

Runar Pedersen Erik Sletten Ståle Hellum Jarle Gustavsen Martin Risberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *