Infoskriv fra VA gruppen – oktober 2014

Vi vet mange er spente på utviklingen i prosjektet og ønsker derfor å kunne gi en oppdatering på status.

Godkjennelse av Byggesøknad
Det har dessverre vært en høst preget av litt byråkrati og sen saksbehandling. Vi leverte vår Byggesak på VA-anlegget tidlig i juli og var forespeilet 3 ukers behandlingstid fra Svelvik Kommune. De 3 ukene endte på nesten 12 uker innen alt var klart. Sen saksbehandling i kommunen ble etterfulgt av at Svelvik Kommune pga. 100-metergrensen til sjøen først i september innså at man måtte søke godkjennelse også hos Fylkesmannen i Vestfold. Dessverre forelå derfor først endelige godkjenninger i starten på oktober – hvilket innebar en forsinkelse av oppstarten.

Oppstart anleggsarbeid.
Mandag 6 Oktober kunne endelig Johnsrud starte anleggsarbeidet – nesten 5 ukers tid etter at vi håpet å komme i gang. Oppstarten er også nokså myk idet entreprenøren naturligvis, pga. forsinkelsene, har hatt både personale og utstyr i jobb andre steder i påvente av at alt er klart.

NÃ¥ er vi uansett i gang.

Konsekvenser av utsatt oppstart
Vi aner lite om hva konsekvensene av å komme i gang 5 uker forsinket vil bli. Teoretisk sett er det mulig å ta inn igjen disse uken, men det er en del «variable» som naturligvis vil kunne påvirke dette. Omfanget av vinteren ikke minst; la oss alle håpe på en snøfattig vinter. Fellesanlegget skal etter avtale med entreprenør være ferdig 31/5-2015.Klarer vi ikke å ta inn igjen de 5 uken er det stor fare for at anleggsarbeidet vil måtte skje også utover i juni måned. Merk også at fristen 31/5-2015 gjelder fellesanlegget, og ikke nødvendigvis ferdige stikkledninger og ferdigstillelse på alle tomter. Det er viktig at alle er klar over dette – idet vi nok må påregne noe anleggsdrift sommeren 2015 – til beste for oss alle. Vi ønsker jo tross alt å bli ferdige.

Befaringer på tomter
Johnsrud har brukt 4 dager på befaringer på tomtene og møtt de fleste hytteeierne. Vi håper og tror befaringene gikk greit og at dere fikk diskutert ulike løsninger med Johnsrud og slikt sett er forberedt på hvor tilkoblingspunkter vil bli, stikkledninger etc. Johnsrud vil komme med et anslag på pris for graving avhengig av lokal masse, så kan man selv estimere antallet meter.

Pumper
I befaringene med Johnsrud skal det også være gjort klart hvem som eventuelt vil måtte påregne å ha pumpe eller ei. Dette styres av selvfall eller ikke selvfall fra hytta og ut mot fellesanlegget. Vi har sett litt på alternative pumper siden sist. Det er på det rene at vi anbefaler de pumper som tilbys levert via Johnsrud. Dette er kanskje markedets mest driftssikre og moderne pumper. Fabrikatet er FLYGT og de leveres med trykkregulering og er ferdig isolerte. For de som må ha pumper vil dette anskaffes fra Johnsrud og faktureres via Baskomti Utvikling VA. Dette for at de det gjelder skal få Momsfradraget også på pumpene. Det presiseres dog at pumpene er den enkelte hytteeiers ansvar, og at man selv «bestiller» via Johnsrud. Baskomti Utvikling viderefakturere de enkelte som kjøper pumper på egen faktura. Husk også at det kan være muligheter for at flere går sammen om felles pumpe.
Baskomti Utvikling ønsker ikke at det gis anledning til å kjøpe pumper utenom Johnsrud . Det har sammenheng med garantier, service og ønske om driftssikkerhet i anlegget.

Byggemøte med entreprenør
Første byggemøte med entreprenør Johnsrud ble avhold 14.10.14, hvor det ble diskutert mindre endringer i forhold til trasevalg og alternative løsninger som boring istedenfor graving over bukta. Det ble bestemt at stoppekranene til vann skal være drenerende, slik at det er mulig å stenge av vannet og tappe ut vannet på vinteren. Arbeidet er godt i gang på mange fronter allerede og vi håper de blir ferdige i de vanskeligste områdene før snøen kommer.

Rørlegger
Alt av rørlegger arbeide innendørs samt kobling av pumper står den enkelte ansvarlig for selv å anskaffe gjennom autorisert rørlegger. Vi vet at Sand Rørservice v/Wexhal anbefales av Johnsrud, men her står man fritt til å velge.

Neste innbetaling
Vi tar sikte på å sende ut neste faktura den 1/12-2014 med 14 dagers betalingsfrist. Beløpets størrelse vil denne gangen være 50 000,-.

 

Med vennlig hilsen

Baskomti Utvikling VA
Runar Pedersen
Jarle Gustavsen
Ståle Hellum
Martin Risberg
Erik Sletten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *