Infoskriv fra VA gruppen – mars 2015

Infoskriv
Baskomti Utvikling VA
11/3-2015

Det er snart vår og det er på høy tid med litt oppdatering fra VA-prosjektet og utbyggingen vi gjør av vann- og avløpsanlegg.

Onsdag 4. mars hadde vi byggemøte med entrepenør Johnsrud og har således følgende oppdatering å komme med:
• De fleste vanskelige partier er nå unnagjort og mye av hoved traséen er klar.

• En mild og snøfattig vinter har gjort at man har klart å ta inn igjen de ukene vi startet forsinket.

• Rørlegging i bukta mot Krok ble utført i uke 9. Her ble løsningen styrt boring og alt gikk som forutsatt.

• Styrt boring ned på «Flekken» er gjennomført

• Pumpestasjon på stranda er klar – dog er ikke pumpa montert.

• Jobber nå videre med å komme opp og inn i selve Birkebeinerbakken

• Enkelte delområder av traseen gjenstår – men tas løpende

• Husk at tidsfristen 31/5 gjelder for selve hovedanlegget. Dette er altså hoved traséen unntatt stikkledninger på tomtene. Johnsrud lover provisorisk vann rundt i hyttefeltet fra tidlig juni, mens endelig stikkledning for vann og ikke minst avløp kommer løpende utover sommeren og eventuelt tidlig høst. Det vil vurderes å ta pause fra anleggsarbeidet noen uker i fellesferien – men samtidig vil dette måtte avhenge av fremdriften.

• Hytteeierne bes respektere den rekkefølge og de prioriteringer Johnsrud foretar når det gjelder stikkledninger.

• Johnsrud vil snarlig sende alle hytteeiere et tilbud med en meterpris på legging av stikkledninger.

• Pumper er bestilt til de som må ha dette. Som sagt vil dette faktureres den enkelte hytteeier via Baskomti Utvikling VA, slik at man oppnår fradrag for moms. Kostnadene for pumpe kommer som kjent utover de 175 000,- som gjelder hovedanlegget. Alle som skal ha pumper skal ha snakket med Johnsrud angående dette.

• Faktura for pumper planlegges fakturert snarlig
• Siste delfaktura på kr 50 000,- planlegges også sendt ut til medlemmene innen utgangen av mars med betalingsfrist midten av april.

• Det kan ellers meddeles at 1 ekstra hytte nylig har blitt med på prosjektet – slik at vi nå er 58 hytter i alt.

• Vedrørende strøm har det vært kontakt med Skagerak Energi. Det vises til eget Infoskriv om strøm vedlagt.

• Når det gjelder Hvildenvei er denne pr i dag omgjort fra sti til vei. Vi vet mange kan ha et ønske om å beholde traseen som vei og kunne kjøre inn til/nærmere hyttene. Avtalen med Johnsrud innbefatter at han skal sette terrenget tilbake igjen til det det var; sti. Vi må innen midten av april ha avklart hva som skjer med Hvildenvei. Dette ligger uansett utenfor VA-gruppens mandat – slik at dette spørsmålet er oversendt hytteforeningen styre. Her bør nok hytteeiere langs veien avstemme interessen for å la veien bestå – samtidig som at dette må avklares med grunneierne.

• Når det gjelder anbefaling på lokale rørleggere så anbefaler Johnsrud å bruke Sand Rørservice ved Torbjørn Wexhal.

• Ellers er MVA-registreringen utført for Baskomti Utvikling VA. Dette betinger at selskapet Baskomti Vann og Avløp SA som overtar VA-anlegget ved ferdigstillelse også er godkjent for MVA-registrering. Dette krever en minimum avgiftspliktig omsetning på 50 000,- pr år som vil innkreves ved årskontingent. Det må for 2015 antas en kontingent på ca. 2 000,- til Baskomti Vann og Avløpslag SA med fakturering på sensommeren.

• Kostnadsmessig er prosjektet under kontroll – selv om vi i enkelte traseer har måttet foreta styrt boring fremfor graving. Vi håper på å unngå unødvendige overraskelser også i tiden fremover – uten at det ligger garantier i dette.

Strøm

Å sikre at den enkelte hytteeier har tilstrekkelig kapasitet i sikringsskapet til å styre en eventuell pumpe som må installeres ifm VA-prosjektet er noe hytteeieren selv er ansvarlig for, og BUVA vil ikke ta noe ansvar her. Vi vil kun sikre at alle medlemmer i BUVA får tilstrekkelig informasjon om dette.

For mange av hyttene så vil det være behov for å sjekke tilstanden på det elektriske anlegget.
BUVA anbefaler følgende sjekkpunkter:

• Hvor stor hovedsikring har hytta i dag?
• Er dette tilstrekkelig for dagens bruk, eller går sikringene ofte?
• Ønskes det modifikasjoner som følge av innlegging av VA, og vil det være mulig å koble til dette på dagens sikringsskap?

Dette kan f.eks. være å oppgradere hytta med varmtvannsbereder, varmekabler på bad, vaskemaskin, oppvaskmaskin, osv…
Husk at alle hytter som skal ha pumpe må sette av en egen kurs for dette. For de hyttene som skal ha større pumper vil det kreves en trefase strømforsyning, og dette har trolig ikke hyttene i dagens strømforsyning.
Er hovedsikringen for liten til å kunne klare alle endringene du ønsker bør du vurdere å gjøre noe med inntaket ditt, og sikringsskapet ditt.
Det er Skagerak Nett AS som er vår nettleverandør, og det er de som må stå for å skifte inntaket til hytten. Selve sikringsskapet må bygges om av en autorisert elektronentreprenør.
Hvis du trenger større inntak kan du ha krav på et anleggsbidrag på kr 20 000,-. Dette vil Skagerak Nett kunne gi dere mer informasjon om.

Kontaktinformasjon Skagerak Nett AS
Kontaktperson: Glenn Jorås
Email: Glenn.joras@skagerakenergi.no
Telefon:35 90 31 78 / 97 55 10 19

1 svar til Infoskriv fra VA gruppen – mars 2015

  1. Finn Sjuve sier:

    Takk for utfyllende informasjon og god jobbing til VA-gruppa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.