Orientering VA-anlegg – Diverse praktisk info gitt under Årsmøtet til Baskomti Hytteeierforening 23/5-2015.

 

Dette er et årsmøte for Baskomti Hytteeierforening og således fremlegges ingen tall, regnskap etc for VA-prosjektet i dette møte.

Årsmøter

Det vil innkalles til et eget årsmøte – rettere sagt 2 årsmøter for:

  1. Baskomti Utvikling VA (Forening)
  2. Baskomti Vann og Avløp SA (Samvirkeforetak)

I tråd med vedtektene skal dette avholdes i løpet av juli måned.
Forhåpentligvis har vi da også en bedre oversikt over prosjektet.

Økonomi

Kommer tilbake til dette i juli.
Vi har innkrevet max-beløpet på 175 000,- pr hytte.
Skulle dette vise seg å være for mye – refunderes overskytende etter endt prosjekt

Vi har noen avvik ift opprinnelig anbud der det er foretatt styrt boring fremfor graving.
Umulig å si eksakt hvordan vi økonomisk ligger an – da vi først vet dette etter at Johnsrud har ferdig fakturert.

Vi får muligens en likvid utfordring i sommer – ettersom Johnsrud fakturerer ferdig før vi får siste MVA-refusjoner fra Staten. 2 måneders etterslep – kan gi utfordringer, men vi får se hvordan det kan løses. (Mellomfinansiering via bank, fleksible forfallsdatoer fra Johnsrud etc).

2 nye hytter er kommet med i prosjektet etter anleggsstart. Totalt 59 hytter er med.

MVA-refusjon

Pr i dag er Baskomti Utvikling VA frivillig MVA-registrert og vi får igjen all moms i prosjektet. (2,5-3 Mnok). Forutsetningen videre er:

  1. Anlegget overdras kostnadsfritt til Baskomti Vann og Avløp SA
  2. Baskomti Vann og Avløp har avgiftspliktig omsetning

Baskomti Vann og Avløp MÅ fakturere årskontigenter på evt løpende driftskostnader. Noe uklart hva driftskostnadene vil være – men f.eks brøyting ned til stranda for tilgang til Pumpehus vil være en faktor. Kommunen krever dette.

Minimum årlig omsetning for å være avgiftspliktig er 50 000,-. Vi har sjekket med Skatt Øst som har gitt klar tilbakemelding på at de anbefaler at vi opererer med en omsetning et stykke over minimumskravet for å være sikre på at det ikke blir gjennomskjæring. De har anbefalt at vi bør ligge på det dobbelte av minimumsomsetningen.

100 000 delt på 59 hytter tilsier ca 1 700,- pr hytte ex MVA. Må fakturere med MVA. Således utgjør dette en årskontigent på 2 125,-.

Dette må faktureres fra Baskomti Vann og Avløp SA allerede tidlig på høsten 2015.

Bommer vi her – får vi i verste fall krav om tilbakebetaling av hele MVA-fritaket.

Endelig kontingent/avgift skal besluttes på Årsmøtet i juli – men greit å ta med bakgrunnen for dette alt nå.

Svelvik kommune

Utsendelser av gebyrer for 2. termin på vann skjer i disse dager.

Alle hytter som nå skal tilknytte seg kommunalt avløp, vil få krav om tilknytningsgebyr – 5000,- inkl MVA.

Hytter som i dag betaler vanngebyr(enten vannpost eller vanlig gebyr), vil ikke belastes tilknytningsgebyr for vann. Alternativt 10 000,- inkl MVA.

Det skal leveres inn søknad/skjema om sanitærabonnement for hver hytte/bruksenhet som tilknyttes kommunalt nett! . Skjema skal leveres inn av rørlegger/Johnsrud for hver hytte/bruksenhet!

Selv om enkelte, pga arbeidene som pågår, nå midlertidig står uten vann, vil gebyrene faktureres ut som vanlig.

For å slippe gebyr, må ledning blendes og meldes inn til kommunen av rørlegger.

Dette medfører da at hytteeier må betale nytilknytning også for vann!

(10 000). Dette er ikke lønnsomt for hytteeierne, siden vi nå kun snakker om midlertidig avstengning!!

Kommunen anbefaler innstallasjon av vannmåler på hyttene.

Liste over de hytter som ikke er med på VA sendes til kommunen. De vil evt krediteres for utfakturert vanngebyr.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *