Birkebeinerbakken veilag

Etter ett møte av interesserte parter den 11. august 2018, dannes det herved ett veilag for å ivareta hytteeieres interesser i Birkebeinerbakken, en delvis asfaltert privatveien av 220m på toppen av Kjelleråsen. Per dags dato er det 21 hytte som er representert.

Ansvarlige medlemmer:

  • Erik Olsen
  • Kjell Øygarden
  • David Dawson

Viktige filer:

  1. Møtereferat – #1 – 14.aug 2018
  2. Innkalling 1.des 2018
  3. Birkebeinerbakken veilag_vedtekter
  4. Utdrag fra veglova